فهرست

پیرو قطع ارتباط شرکت های کاشی تبریز و کرابن سرامیک تبریز با نمایندگی (سابق) فروش شهرستان اراک (آقای حمید فرجی پور) به اطلاع می‌رساند فروشگاه مذکور فاقد مجوزهای لازم جهت فروش محصولات این شرکت‌ها می‌باشد و عواقب پیش آمده در صورت خرید از فروشگاه فوق به عهده خریداران محترم خواهد بود . ضمنا تابلوی سر درب فروشگاه فوق در خیابان آیت الله غفاری جنب بانک مسکن از طریق مراجع قضایی برچیده شد. آقای فرجی پور جزو نمایندگان فروش کاشی و کرابن سرامیک تبریز نمی‌باشد و با ایشان قطع همکاری شده است .


Designed by TabrizTileGroup's IT Department