فهرست

شرکت صنایع کاشی تبریز در همایش « رعایت از حقوق مصرف کنندگان » که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با شرکت تعداد کثیری از کارخانجات و شرکتهای بزرگ برگزار گردید، بعد از بررسیهای لازم موفق به کسب و دریافت لوح و تندیس طلایی «بهترین رعایت کننده حقوق مصرف کننده» گردید. این افتخار بزرگ نشان از سعی بی وقفه این شرکت در حفظ حقوق مشتری و هدفمند سازی تولید و تلاش برای بهبود مستمر کیفیت دارد .


Designed by TabrizTileGroup's IT Department