فهرست

جناب آقای حاج صمد حسن زاده مدیرعامل محترم کاشی تبریز بعنوان چهره ملی حوزه صنعت و کارآفرینی در هفتمین جشنواره چهره های برتر کارفرمایی سازمان تامین اجتماعی انتخاب شدند. ضمن تبریک این انتخاب به خانواده بزرگ کاشی تبریز امیدواریم روز به روز شاهد موفقیتهای روز افزون این مجموعه و درخشش همواره آن باشیم .


Designed by TabrizTileGroup's IT Department